DataTable içindeki herhangi bir alanın değerlerini Distinctleme

var results = from myRow in dt.AsEnumerable()
              select myRow["Field"].ToString();
ddlControl.DataSource = results.Distinct().ToList();