public List in viewstate

Do?ru Yaz?m:

public List<int> ImageString {
get {
  if (this.ViewState["ImageString"] == null) {
    this.ViewState["ImageString"] = new List<int>();
  }
  return (List<int>)(this.ViewState["ImageString"]);
}
 set { this.ViewState["ImageString"] = value; } 
}

Yanl?? Yaz?m:

public List<int> ImageString {
  get {
    if (this.ViewState["ImageString"] != null) {
      return (List<int>)(this.ViewState["ImageString"]);
    }
    return new List<int>();
  }
  set { this.ViewState["ImageString"] = value; }
}

Bu listeye herhangi bir ekleme olmas? için ViewState’in önceden var olmas? gerekir. E?er Bo??a olu?turulmas? gerekiyor. Daha sonra listeye istenen int de?erleri eklenebilir.

Kaynak : Stackoverflow